Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Χανίων

Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Χανίων

Τα τρία Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας (Λενταριανών, Αγίου Ιωάννη, Νέας Χώρας) και το Κ.Δ.ΑΠ. Παλαιάς Πόλης του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Ε.Ο.Δ.Υ. Στο πλαίσιο αυτό ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να τηρηθούν οι οδηγίες προστασίας παιδιών και εργαζομένων.

Οι προδιαγραφές λειτουργίας περιγράφονται στην εγκύκλιο (Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/29.05.2020) και εστιάζουν κυρίως σε θέματα, που αφορούν στην τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και αποστάσεων (1,5 μέτρου μεταξύ των παιδιών), στην προσέλευση και στη μεταφορά των παιδιών, στον επιμερισμό τους σε μικρές ομάδες ανά τμήμα (με μέγιστο αριθμό τα 15 παιδιά) και στους όρους χρήσης εξοπλισμού και παιχνιδιών.

Με την αντίστοιχη εγκύκλιο θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην προσέρχονται στη δομή παιδιά, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο, που ανήκει σε αυτές. Τέλος, η εγκύκλιος περιλαμβάνει πρωτόκολλο διαχείρισης για το ενδεχόμενο εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου αναστολή λειτουργίας των δομών.

Τηρώντας πιστά τις οδηγίες οι εργαζόμενοι των Κ.Π.Δ. και Κ.Δ.ΑΠ. θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους γονείς των παιδιών, προκειμένου όλες οι δομές να επαναλειτουργήσουν με το βέλτιστο πρόγραμμα και οργάνωση, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τη χαρά της δημιουργικής , ακολουθώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather