«Εξοικονομώ κατ’ οίκον»: Αναβολή αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του προγράµµατος

«Εξοικονομώ κατ' οίκον»: Αναβολή αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του προγράµµατος

Στο παρά πέντε του ανοίγματος της πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ΄οίκον”, η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τη µετάθεση για τις 16 Σεπτεµβρίου 2019 της σχετικής διαδικασίας, αντί της ∆ευτέρας 15 Ιουλίου που είχε προγραµµατιστεί.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιµασία του προγράµµατος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τις επόµενες µέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά οµάδα περιφερειών.

Πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν ότι υπήρχαν διαµαρτυρίες, τόσο από µηχανικούς-συµβούλους όσο και από πολίτες, για το γεγονός ότι η έναρξη της προθεσµίας συνέπιπτε µε τις καλοκαιρινές άδειες και πολλοί δεν θα προλάβαιναν.

Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις από το ΥΠΕΝ, διατυπώνεται ήδη ανησυχία για πιθανές αλλαγές που ίσως γίνουν από τη νέα ηγεσία, όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, αλλά και των ποσών που θα παρέχει το πρόγραµµα σε όσους ενταχθούν.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather