Ενισχύονται οι έλεγχοι της Περιφέρειας στις ρυπογόνες-για τα ύδατα-δραστηριότητες

Ενισχύονται οι έλεγχοι της Περιφέρειας στις ρυπογόνες-για τα ύδατα-δραστηριότητες

Την σύμβαση του έργου «Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στη Περιφέρεια Κρήτης» που έχει ενταχθεί στο «Ε. Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020» υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 234.506 ευρώ και ο ανάδοχος είναι η κοινοπραξία εταιρειών «ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας ρυπογόνων για τα νερά δραστηριοτήτων (σημειακές πηγές ρύπανσης) όπως ΕΕΛ, ελαιουργεία, τυροκομεία και λοιπών ρυπογόνων δραστηριοτήτων, παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, καθώς και της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό καταρτίστηκε ένα Πρόγραμμα Ποιοτικής Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες περιοχές δειγματοληψίας, τη διενέργεια δειγματοληψιών σε τακτά χρονικά διαστήματα και την διενέργεια μετρήσεων συγκεκριμένων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αξιολογηθεί η επιβάρυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τις σημειακές ανθρωπογενείς εν δυνάμει πηγές ρύπανσης, που αποτελούν τα σημεία επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων ελαιουργείων και τυροκομείων, καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων κατά περίπτωση.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα του Προγράμματος Ποιοτικής Παρακολούθησης θα χρησιμοποιηθούν για την εντατικοποίηση των ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων και τη στόχευσή τους στις περιοχές εκείνες που παρουσιάζουν ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των ελέγχων τήρησης περιβαλλοντικών όρων δραστηριοτήτων στην περίπτωση καταγγελιών ή εκτάκτων αναγκών με την πραγματοποίηση κατάλληλων δειγματοληψιών και μετρήσεων ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε ρυπογόνου δραστηριότητας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather