Ενημερωτική εκδήλωση για τα Ανοιχτά Δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης

Ενημερωτική εκδήλωση για τα Ανοιχτά Δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) στο Ηράκλειο.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) στοχεύει στην καινοτομία, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάστηκε το πλαίσιο αξιοποίησης των «Ανοικτών Δεδομένων – Open Data» και ποιες επιχειρηματικές διαστάσεις μπορούν να αναπτυχθούν. Εξετάστηκαν παραδείγματα, όπως, η αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων προσωποποιημένης εμπειρίας στους τομείς του αγροτουρισμού υπαίθρου και του δικτύου οινοποιών Κρήτης.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και συντόνισε ο εντεταλμένος σύμβουλος επί Διεθνών-Ευρωπαϊκών θεμάτων της Περιφέρεια Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης.

O Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Κων/νος, Μανασάκης στην εισήγηση του παρουσίασε τους σκοπούς του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation), η Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της Περιφέρεια Κρήτης Μαρίνα Γαβριλάκη παρουσίασε το θέμα: «Open Data & Περιφέρεια Κρήτης» και η Βασιλική Μαδούλκα συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “ODEON” της Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και επιχειρηματίες, στελέχη του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της πληροφορικής.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather