Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αυστρία για το 11ο νηπιαγωγείο Χανίων

Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Αυστρία για το 11ο νηπιαγωγείο Χανίων

Κατά την πρώτη συνάντηση σχεδίου ERASMUS+/KA229 με τίτλο “On the Traces of the @ncient Europe” και κωδικό 2019-1-AT01-KA229-051197_6 στο Allerheiligen της Αυστρίας, το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων συμμετείχε με την αποστολή μίας εκπαιδευτικού στο kick off meeting κατά το διάστημα 25-30 Νοεμβρίου 2019.

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη δημιουργεί ένα αειφόρο διεθνές δίκτυο σχολείων και εκπαιδευτικών όπου οι δραστηριότητές του οδηγούν σε καινοτόμες μεταβολές του συστήματος και συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για δημιουργικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών προκειμένου να αναπτυχθούν βιώσιμες αλλαγές και επίτευξη των στόχων του έργου που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αρχαιότητα. Η καινοτομία αφορά την καλλιτεχνική, μουσική, ιστορική και παραδοσιακή προσέγγιση της αρχαιότητας και επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή διάσταση. Αποτελεί κεντρικό σημείο της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης με ένα συμπληρωματικό ρόλο.

Στη συνάντηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας των εταιρικών σχολείων ενώ πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση σε θέματα ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Αναλυτικότερα, την πρώτη ημέρα υποδέχθηκαν τις αποστολές ο Δήμαρχος του Allerheiligen της Στύριας κος Christian Sekli, η Διευθύντρια του VS Allerheiligen κυρία Vera Pechman και η Διευθύντρια του VS Strass και συντονίστρια του σχεδίου κυρία Kathrin Zdarsky με μία τελετή στην οποία συμμετείχαν όλα τα παιδιά του σχολείου VS Allerheiligen. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του σχολείου ενώ ο φιλέλληνας αυστριακός καθηγητής Dr Bodendorfer παρουσίασε την Ελλάδα όπως την έχει αποτυπώσει με το φακό του, αποδίδοντας ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της με απόλυτη ακρίβεια και τεκμηρίωση.

Η παρακολούθηση της σχολικής πράξης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Allerheiligen έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους παριστάμενους να γνωρίσουν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστρίας και να δουν επιτυχημένες πρακτικές, στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις τους αλλά και τα προγράμματα που υλοποιούνται το τρέχον έτος.

Κάθε εταίρος παρουσίασε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας του αλλά και το προφίλ του σχολείου του, στο πλαίσιο γνωριμίας των εταιρικών σχολείων ενώ ακολούθησαν επιμορφωτικά εργαστήρια για τη χρήση του Mobility Tool αλλά και του eTwinning καθώς και για τη χρήση ρομποτικών συστημάτων στην υλοποίηση του σχεδίου..

Αξιοσημείωτη θεωρείται η παρουσία ομάδας διευθυντών της περιοχής της Στύριας οι οποίοι έχουν δημιουργήσει δίκτυο σχολικών ηγετών με επιμορφωτικές και ερευνητικές δράσεις κατά τη διαμονή των εταίρων στο σχολείο του Allerheiligen.

Η συμμετοχή του ελληνικού σχολείου στη συνάντηση αυτή, στέφθηκε με επιτυχία καθώς το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων επικράτησε με μία πρότασή του στο διαγωνισμό για το λογότυπο του σχεδίου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μετάβαση και ξενάγηση στη Βιέννη, ακολουθώντας τα ιστορικά μονοπάτια της Αρχαίας Ελλάδας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μνημεία και κτήρια της πρωτεύουσας της Αυστρίας.

Συμπερασματικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης πραγματοποιήθηκε η έναρξη του σχεδίου και ακολουθήθηκε η ανταλλαγή διδακτικών στρατηγικών και καλών πρακτικών στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση ενώ προωθήθηκε η διεθνής συνεργασία στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ενισχύοντας τον πολιτιστικό διάλογο με τη συμμετοχή, την προσφορά και τη συνδιαλλαγή.

Η αυστριακή επίσκεψη υπήρξε επιτυχής για τους σκοπούς του σχεδίου της σχολικής σύμπραξης και υποστηρικτική για τους νέους στόχους και δράσεις στο εγγύς μέλλον.

Η παιδαγωγική ομάδα του ελληνικού εταιρικού σχολείου

Σκορδύλη Μαρία, Βλησίδη Ελένη, Φωτάκη Μαρία

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather