Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στο ΜΑΙΧ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στο ΜΑΙΧ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) υπό το συντονισμό του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά (ΝΓΝΓ)» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σ. Νιάρχος, υλοποίησε τη 1η Φάση του πρωτοποριακού  εκπαιδευτικού προγράμματος « Κατάρτισης στα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (ΑΦΦ)» με σκοπό την  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων από τη Κρήτη  στον τομέα των ΑΦΦ. Κατά τη φάση αυτή το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα  κατάρτισης σε δεκαπέντε νέους  που επελέγησαν  στην περιοχή των Χανίων μετά από αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα θέλοντας  να ασχοληθούν για πρώτη φορά ή και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η Κρήτη λόγω της μεγάλης παράδοσης στη χρήση αυτών των ΑΦΦ,  με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και της μοναδικής της βιοποικιλότητας αποτελεί ιδανική περίπτωση εφαρμογής καινοτομιών σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης  και εμπορίας των ΑΦΦ. Παρόλα αυτά, η αυθαίρετη συλλογή των φυσικών πληθυσμών τους σε συνδυασμό με το ανεξέλεγκτο εμπόριο, έχει ως αποτέλεσμα κάποια είδη να βρίσκονται υπό την απειλή εξαφάνισης, σε πολλές περιοχές.

Το πρόγραμμα παρείχε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με τη συμμετοχή καθηγητών  από το ΓΠΑ,  εξειδικευμένων ερευνητών από το ΜΑΙΧ και επιστημόνων από το ΓΠΑ με κύρια αντικείμενα την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ΑΦΦ, ιδιαίτερης  σημασίας για την Κρήτη. Παρόλα τα προβλήματα της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης και συνάθροισης, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε  με 49 ώρες  δια ζώσης θεωρητική και πρακτική εξάσκηση ενώ  και 55 ώρες  εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα e- class του ΓΠΑ  με τη υποστήριξη των δικτύων τηλεκπαίδευσης του ΓΠΑ.

Η λήξη αυτής της φάσης έγινε σε προγραμματισμένη  συνάντηση την Παρασκευή 10/7 στο ΜΑΙΧ στην με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων και με  Skype για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας.  Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ Δρ. κ. Γ. Μπαουράκης, η Υπεύθυνη της Δράσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Καθηγήτρια κα Γ. Οικονόμου και ο συντονιστής της δράσης υποψήφιος Διδάκτορας κ. Α. Ασσαριωτάκης.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος παρουσίασαν πολύενδιαφέρουσες  επιχειρηματικές ιδέες για πιλοτικά προϊόντα,  που σχεδίασαν και κατέθεσαν στο πλαίσιο της κατάρτισής τους, οι οποίες συνέδεαν την καινοτομία  με τη παράδοση, την ποιότητα, την υψηλή διατροφική αξία, την ιδιαίτερη φαρμακευτική αξία και τη διατήρηση της αρωματικής/ φαρμακευτικής ποικιλότητας.   Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι  ιδέες είχαν αρκετή  ωριμότητα για δημιουργία προϊόντων με  χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών και τοπικής προέλευσης ενώ   ότι παρήχθη και το πρώτο πιλοτικό προϊόν, με κατεύθυνση τη κοσμετολογία.

Επίσης, έγινε  προγραμματισμός για την επόμενη φάση και ολοκλήρωση του προγράμματος, με τη δημιουργία μητρικής φυτείας από  επιλεγμένα και ταυτοποιημένα  ενδημικά και αυτόχθονα είδη ΑΦΦ, σε θέσεις που θα προστατεύονται και θα διατηρούντα, ώστε να αναπαράγεται εγγυημένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Το τελευταίο είναι και από  τους κύριους στόχους της δράσης των ΑΦΦ  για την πιστοποίηση του φυτικού υλικού και τη πιστοποίηση  των τελικών προϊόντων με προέλευση την Κρήτη.

Η Δράση των ΑΦΦ του προγράμματος ΝΓΝΓ και ο Διευθυντής του ΜΑΙΧ κ. Μπαουράκης προσβλέπουν σε  συνέχεια της συνεργασίας με το πρόγραμμα ΝΓΝΓ ,αξιοποιώντας το δυναμικό και την κατάρτιση των ωφελουμένων όπου με την υποστήριξη και άλλων φορέων (Δασαρχείο, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΛΓΟ, ΚΕΠΥΕΛ,  Περιφέρεια Κρήτης, κά) θα οδηγηθούν οι εξελίξεις για τη διάσωση την ενδημικών και τοπικών  πληθυσμών των  αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης με την  ιδιαίτερη διατροφική και φαρμακευτική αξία.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η εξειδικευμένη κατάρτισή του, συνάδει απόλυτα με τον στόχο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» για τη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικότητας και απασχόλησης των νέων στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», το οποίο υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Rutgers σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, επεκτείνει τη δράση του και στην Κρήτη. Προσφέρει προγράμματα δωρεάν εκπαίδευσης και κατάρτισης στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αλλά και στην αιγοπροβατοτροφία, υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης των νέων του νησιού στον αγροδιατροφικό κλάδο.

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather