Εκατοντάδες μαθητές Γ΄δημοτικού έμαθαν να κολυμπούν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά

Εκατοντάδες μαθητές Γ΄δημοτικού έμαθαν να κολυμπούν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά

Για πρώτη φορά, το σχολικό έτος 2016-2017, το αντικείμενο της κολύμβησης διδάχθηκε με επιτυχία και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, επιτυγχάνοντας το βασικό στόχο που είχε θέσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής για απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης επιπλέον είναι:

  • η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,
  • ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον,
  • η αποφυγή του πνιγμού,
  • η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό,
  • η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων,
  • η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία,
  • η υιοθέτηση συμπεριφοράς σεβασμού προς τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον.

Επίσης, μέσα από τη διαδικασία του μαθήματος της κολύμβησης τα παιδιά μαθαίνουν να ανεξαρτητοποιούνται, να  αυτοεξυπηρετούνται και να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους.

Κατά το σχολικό έτος 2018-19 στο πρόγραμμα κολύμβησης της Γ΄ & Δ΄ τάξης των Δημοτικών  Σχολείων συμμετείχαν στην  Α΄& Β΄ περίοδο 1054  μαθητές. Τώρα βρισκόμαστε στην  Γ’ περίοδο  η οποία ξεκίνησε στις 19/3, με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των μαθημάτων τη Δευτέρα  10/6/2019 στην οποία συμμετέχουν 522 μαθητές από 15 σχολεία του Νομού. Ο τελικός  αριθμός των μαθητών θα φτάσει στους 1576.

Στα πρόσωπα των παιδιών φαίνονται τα συναισθήματα της χαράς και της ευχαρίστησης που τους προσφέρει το μάθημα της κολύμβησης και είναι έκδηλη η επιθυμία τους να συνεχίσουν τα μαθήματα για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα αλλά και κατά την επόμενη τάξη του δημοτικού.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather