Δώρον άδωρον η καθυστερημένη πρόσληψη τομεαρχών δακοκτονίας

Δώρον άδωρον η καθυστερημένη πρόσληψη τομεαρχών δακοκτονίας

O Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ.Απόστολος Βουλγαράκης, έστειλε χθες έγγραφο-διαμαρτυρία υπ΄αριθμ.πρωτ.212401/12-09-2018 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ.Στ.Αραχωβίτη, και τον Γενικό Γραμματέα κ.Ν.Αντώνογλου, με θέμα την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας και τη σχετική έγκαιρη πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Αναλυτικότερα ο κ.Βουλγαράκης αναφέρει:

«Με το παρόν έγγραφο – διαμαρτυρία θίγουμε, για μία ακόμη φορά, ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια τις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας και για το οποίο έχει «χυθεί πολύ μελάνι», αυτό της έγκαιρης πρόσληψης του εποχικού προσωπικού του προγράμματος και συγκεκριμένα των τομεαρχών η οποία κατά την τρέχουσα περίοδο έσπασε κάθε ρεκόρ, δυστυχώς όχι θετικό.

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρόσληψης των τομεαρχών απαιτούνται περίπου 1,5-2 μήνες από την χρονική στιγμή που παραλαμβάνεται από τις ΔΑΟΚ η Υπουργική Απόφαση κατανομής του εποχικού προσωπικού του προγράμματος. Είναι δεδομένο ότι οι τομεάρχες θα πρέπει να βρίσκονται στον τομέα τους πριν την έναρξη των δολωματικών ψεκασμών, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου. Κατά συνέπεια, η απόφαση κατανομής εποχικού προσωπικού θα πρέπει να αποστέλλεται στις ΔΑΟΚ το αργότερο έως τα τέλη Μαρτίου. Οι τομεάρχες, κατά την τρέχουσα χρονιά προσλήφθηκαν στις 20 Αυγούστου, όταν είχε ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ο τρίτος δολωματικός ψεκασμός σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Το αρνητικό αυτό ρεκόρ, γιατί για ρεκόρ πρόκειται αφού προσλήφθηκαν αργότερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, επιτεύχθηκε, παρά τις ενέργειες της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκαιρη πρόσληψή τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Με το υπ. αριθμ. 221825/23-10-2017 έγγραφό της η Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  Περιφέρειας Κρήτης προτείνει την συγκρότηση επιτροπής για το πρόγραμμα δακοκτονίας, η οποία συγκροτείται με την υπ. αριθμ. 239444/10-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. Τόσο στην πρώτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 17-11-2017, όσο και στις επόμενες συνεδριάσεις της το μείζον θέμα της έγκαιρης πρόσληψης των τομεαρχών τέθηκε έντονα από τους εκπροσώπους των ΔΑΟΚ οι οποίοι τόνισαν ότι «χωρίς τους τομεάρχες δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία περίπτωση σωστή εφαρμογή του προγράμματος». Σε κάθε περίπτωση η απάντηση από τους υπεύθυνους για την συγκρότηση της επιτροπής ήταν ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβεβαίωσε ότι κατά το 2018 θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το εποχικό προσωπικό να προσληφθεί έγκαιρα.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Η Υπουργική Απόφαση για το εποχικό προσωπικό του προγράμματος στάλθηκε στις ΔΑΟΚ στις 15/6/2018 (Αριθμ. Αποφ. 5593/84991/15-06-2018) ενώ για έγκριση από το ΑΣΕΠ στις 20/6/2018 (υπ. αριθμ. 138704/20-6-2018 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης). Ο έλεγχος από το ΑΣΕΠ ολοκληρώθηκε στις 18/7/2018 ενώ η δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσληψη του προσωπικού έγινε στις 25/7/2018. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι στην Π.Ε. Χανίων απαιτείται η δημοσίευση της ανακοίνωσης σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα η οποία δέχεται δημοσιεύσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου μέσα στην εβδομάδα. Μετά τα ως άνω και την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων και της αξιολόγησης αυτών η πρόσληψη των γεωπόνων και τεχν. γεωπ. τομεαρχών ολοκληρώθηκε στις 20/8/2018.

Οι προσλαμβανόμενοι τομεάρχες συχνά είναι άπειροι και χωρίς γνώση της περιοχής, αφού πλέον η εντοπιότητα δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψης. Ο κάθε τομέας, λόγω μείωσης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, είναι τεράστιος όσο αφορά στον αριθμό των προστατευόμενων ελαιοδένδρων ή καλύπτει μεγάλη έκταση ή και τα δύο, γεγονός που σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τους μειωμένους και αναποτελεσματικούς ελέγχους. Το ποσό το οποίο δαπανάται για το εποχικό προσωπικό δακοκτονίας είναι μικρό συγκριτικά με το συνολικό κόστος του προγράμματος, ενώ το έργο που επιτελεί είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να διακινδυνεύουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο του προγράμματος μειώνοντάς το. Ιδιαίτερα όσο αφορά στη τρέχουσα χρονιά, η ανάγκη έγκαιρης πρόσληψης των τομεαρχών ήταν ακόμη πιο έντονη, καθώς είναι μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το πρόγραμμα. Ο ήπιος χειμώνας και οι όψιμες βροχοπτώσεις του Ιουνίου δημιούργησαν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του εντόμου, γεγονός που έχει οδηγήσει τους παραγωγούς σε πολλές ιδιωτικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του εντόμου, κυρίως με την μέθοδο των καλύψεων. Η απουσία των γεωπόνων από τα χωράφια, εντείνει την ανασφάλεια και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα και οδηγεί σε αύξηση των καλύψεων με ό,τι συνέπεια έχει αυτό για την ποιότητα του ελαιολάδου.

Πέρα από τα παραπάνω που αφορούν στην σωστή εφαρμογή του προγράμματος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η καθυστερημένη πρόσληψη έχει για τη φετινή περίοδο μεγαλύτερες συνέπειες για τους τομεάρχες από τις προηγούμενες χρονιές, τόσο ασφαλιστικά όσο και οικονομικά. Αυτό επιβαρύνει περισσότερο μία ήδη επιβαρυμένη κατάσταση (μικρός χρόνος εργασίας, μειωμένα οδοιπορικά). Παρόλα αυτά εργάζονται με συνέπεια σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό της ΔΑΟΚ, προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Συμπερασματικά, η κατάσταση όπως διαμορφώνεται και απαξιώνεται κάθε χρόνο, δεν βοηθάει κανένα, ούτε το κρητικό ελαιόλαδο, ούτε τον Χανιώτη παραγωγό και την αγροτική ανάπτυξη του τόπου, ούτε το περιβάλλον.

Τα ως άνω εκφράζουν απόλυτα τις θέσεις, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αλλά και εκείνες τόσο του μόνιμου όσο και του εποχικού προσωπικού δακοκτονίας.»

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση