Διπλωματική Εργασία για την ενεργειακή αυτονομία της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Διπλωματική Εργασία για την ενεργειακή αυτονομία  της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης με το Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία συνεχώς ενδυναμώνεται, εκπονήθηκε διπλωματική εργασία από τον Φοιτητή Αθανάσιο-Ευάγγελο Γκιόκα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ο οποίος μελέτησε τη δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας του κτιριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος.

Η Εργασία φέρει τον τίτλο «Σχεδιασμός υβριδικού συστήματος παραγωγής ισχύος για την ενεργειακή αυτονομία κτιριακού συγκροτήματος», με αντικείμενο μελέτης την ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας. Η παρουσίασή της έγινε την Πέμπτη 6 Ιουνίου ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία αποτελείτο από: α) τον Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Αραμπαρτζή (επιβλέπων), β) τον Αναπλ. Καθηγητή Φώτιο Κανέλλο και γ) τον Αναπλ. Καθηγητή Σπυρίδων Παπαευθυμίου.

Για το σκοπό της εργασίας αναπτύχθηκε μοντέλο ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού συγκροτήματος, με το λογισμικό EnergyPlus. Στη βάση του μοντέλου αυτού, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση με ετήσιο χρονικό ορίζοντα και προσδιορίστηκαν οι ωριαίες ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού. Στη συνέχεια εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια κάλυψης των ενεργειακών αναγκών μέσω της επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένης ισχύος 50 kWp σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας νερού-αέρα και με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών υβριδικών ενεργειακών συστημάτων, αναπτύχθηκαν κατάλληλα μοντέλα στο λογισμικό HOMER Energy και πραγματοποιήθηκε ετήσια προσομοίωση της συμπεριφοράς τους. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε τόσο σε οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς δείκτες βιωσιμότητας, με σκοπό να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το Ίδρυμα.

Η εργασία βαθμολογήθηκε με άριστα «10» και ευχόμαστε στον κ. Αθανάσιο-Ευάγγελο Γκιόκα κάθε επιτυχία και καλή σταδιοδρομία!

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather