Διεκπεραίωση στρατολογικών ζητημάτων από τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων

Διεκπεραίωση στρατολογικών ζητημάτων από τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών και ανταπόκρισης στην τρέχουσα ανάγκη λήψης μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορωνοϊού η Δ/νση Κ.Ε.Π. του Δήμου Χανίων, μετά από σχετική ενημέρωση του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ενημερώνει τους πολίτες για τη δυνατότητα, που παρέχεται πλέον στους στρατεύσιμους:

1. Να αιτηθούν αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών:

α. σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή

β. σε ΙΕΚ

γ. σε Λύκειο

δ. ως υποψήφιος σπουδαστής ανώτερων ή ανώτατων σχολών.

2.Να ενημερώνονται για την ημερομηνία και την μονάδα κατάταξή τους από την ηλεκτρονική τους θυρίδα στο διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr, κατόπιν αυθεντικοποίησης τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας παρέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο, που είναι διαθέσιμο στον παραπάνω δικτυακό τόπο.

Επιπλέον, ενημερώνονται οι πολίτες, που προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για κατάθεση αίτησης διακοπής αναβολής ότι είναι απαραίτητο να διαθέτουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή σε αυτούς ενημερωτικών emails από την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία για κάθε στρατολογικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των σημειωμάτων κατάταξης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather