Διακρατική συνάντηση του προγράμματος INNOVAGRO στο ΜΑΙΧ

Διακρατική συνάντηση του προγράμματος INNOVAGRO στο ΜΑΙΧ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020, 11:00 – 19:00 η Διακρατική Εκδήλωση Εξωστρέφειας στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ).

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της έρευνας, των δημοσίων αρχών και των νεοφυών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

-Παρουσίαση καλών πρακτικών εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τον αγροδιατροφικό κλάδο από τις συμμετέχουσες χώρες, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης.

-Προβολή καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και νεοφυών αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο διακρατικού διαγωνισμού καινοτόμας επιχειρηματικής αριστείας στον αγροδιατροφικό κλάδο (INNOVAGRO AWARDS).

-Διοργάνωση παράλληλων συναντήσεων B2B μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και των νεοφυών επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό έργο “INNOVAGRO”- Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic- Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη ενός διατοπικού συστήματος για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου έτσι ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather