Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων στον δήμο Χανίων

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων στον δήμο Χανίων

Η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και ο Δήμος Χανίων καλούν όλους τους φορείς και συλλόγους που μετέχουν και δραστηριοποιούνται στην εν γένει πολιτιστική παραγωγή και που με τις δραστηριότητές τους ενεργοποιούν ένα μεγάλο τμήμα των δημοτών, να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και Συλλόγων του Δήμου Χανίων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που μπορούν να βρουν στην σελίδα της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ εδώ.

Στο ηλεκτρονικό Μητρώο μπορούν να εγγραφούν σωματεία, σύλλογοι, ιδρύματα, κοινωφελείς επιχειρήσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, Κοιν.Σ.Επ., ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και καλλιτεχνικές ομάδες ή συλλογικότητες χωρίς νομική μορφή που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Χανίων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιαννακάκης Γιάννης: “Η εγγραφή όλων των φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και τη δημιουργία δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης των συνεργασιών και εμπλέκει τα μέλη τους στη διαμόρφωση του πολιτιστικού γίγνεσθαι των Χανίων.

Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι η ενίσχυση και ουσιαστική υποστήριξη των δράσεων των πολιτιστικών φορέων και συλλόγων μέσω της ρύθμισης της σχέσης συνεργασίας τους, με τρόπο σταθερό και αποτελεσματικό, με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και τον Δήμο Χανίων.

Η εγγραφή αποτελεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος συνεργασίας ή επιχορήγησης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather