Δήμος Πλατανιά: Νέο έργο ύδρευσης στον Αλικιανό

Δήμος Πλατανιά: Νέο έργο ύδρευσης στον Αλικιανό

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. του Δήμου Πλατανιά σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., προκήρυξαν στις 08-08-2019 ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 84129) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147) συνολικού προϋπολογισμού 1.370.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. Το Υποέργο 1 προκηρύχτηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου έργου: «ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3.860.000,00 από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

Το παραπάνω έργο πρόκειται να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής του Αλικιανού, τόσο με μεταφορά νερού από άλλη υδροληψία, όσο και με την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού ύδρευσης.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού θα λυθεί το μείζον πρόβλημα που αφορά κυρίως στην ποιότητα του πόσιμου νερού και θα αποτελέσει έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονική περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ ωφελούμενοι από τη λειτουργία του θα είναι οι κάτοικοι του οικισμού Αλικιανού, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται:

  • Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του υδατικού αποθέματος των υπό παρέμβαση περιοχών της Δ.Ε. Μουσούρων.
  • Η αναβάθμιση των υποδομών καθώς εξασφαλίζεται επάρκεια και άριστη ποιότητα πόσιμου νερού.
  • Η προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό και η συμφωνία με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης.
Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather