Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τον Δήμο Χανίων

Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τον Δήμο Χανίων

O Δήμος Χανίων από τη Δευτέρα 27/4/2020 θα προβεί σε αποψίλωση όλων των πινακίδων, που παραμένουν παρανόμως και έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα, σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα, με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Νόμων 3534 και 3542/2007.

Επισημαίνεται ότι στους ιδιοκτήτες καταστημάτων του Δήμου είχε δοθεί διάστημα ενός μηνός (μέχρι τις 13/03/2020), ώστε να αφαιρεθούν τυχόν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές, ενώ ακολούθησε περαιτέρω παράταση, λόγω των έκτακτων συνθηκών, που προκλήθηκαν από την πανδημία.

Η παράνομη τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών προκαλεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς πέραν της περιβαλλοντικής ρύπανσης, απειλείται και η ασφάλεια των οδηγών. Στόχος της δημοτικής αρχής είναι αφενός η ασφάλεια των διερχομένων αφετέρου η αισθητική αναβάθμιση και αποκατάσταση της γενικότερης εικόνας του Δήμου μας.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather