Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ολοήμερο πρόγραμμα του δήμου Χανίων

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το ολοήμερο πρόγραμμα του δήμου Χανίων

Όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Χανίων διοργανώνει το καλοκαιρινό πρόγραμμα ολοήμερης απασχόλησης παιδιών, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Φέτος, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με περιορισμένο αριθμό παιδιών, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα της Γ.Γ.Α.., που αφορούν στη λήψη μέτρων για τον COVID-19. Λόγω του περιορισμού στον αριθμό των παιδιών η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μοριοδότηση, που θα προκύψει από τις αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 294/20 (ΑΔΑ 6946ΩΗ5 – Τ6Ν) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 7/2020 Απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, οι περίοδοι διεξαγωγής του προγράμματος, διάρκειας 2 εβδομάδων, θα είναι ως εξής:

  • 1η περίοδος, 6.7.2020 έως 17.7.2020

  • 2η περίοδος, 20.7.2020 έως 31.7.2020

  • 3η περίοδος, 3.8.2020 έως 14.8.2020

  • 4η περίοδος, 17.8.2020 έως 28.8.2020

Οι αθλητικοί χώροι είναι οι εξής:

  • Κλειστό Κλαδισού

  • Ναυταθλητικό Σούδας

  • Αγία Μαρίνα

  • Κλειστό Καμπανίου

  • Περιβόλια Γήπεδο Χαρωδιάς

Οι αιτήσεις για την επιλογή των παιδιών της 1ης & 2ης περιόδου ολοκληρώθηκαν την 1.7.2020, ενώ για την 3η & 4η περίοδο θα γίνονται δεκτές έως τις 24.7.2020.

Η διαδικασία των αιτήσεων είναι η παρακάτω:

Βήμα 1ο: Συμπλήρωση της Φόρμας στοιχείων
Βήμα 2ο: Υποβολή της αίτησης συμμετοχής : Αίτηση Συμμετοχής

Μετά την υποβολή θα λάβετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας στο email, που έχετε δηλώσει Σε περίπτωση επιλογής σας στο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε σχετικά, προκειμένου να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων, που έχετε δηλώσει στη Φόρμα Στοιχείων.

Βήμα 3ο: Σε περίπτωση επιλογής αποστέλλουμε τα δικαιολογητικά* και την απόδειξη πληρωμής στο g-athlitismos@chania.gr (είτε τα παραδίδουμε δια χειρός στο Γραφείο Αθλητισμού στο Κλειστό Κλαδισού)

Εκτιμώμενη ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3.7.2020. Για περισσότερες διευκρινίσεις, τηλ. επικοινωνίας Γρ. Αθλητισμού: 28213 41790 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

*ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Ιατρική βεβαίωση, που πιστοποιεί ότι το/τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και δεν έχουν ασθενήσει από COVID-19.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης παιδιών για την ημερομηνία γέννησης και κατά περίπτωση για την απόδειξη τριτεκνίας- πολυτεκνίας και μονογονεϊκής οικογένειας το οποίο μπορεί να εκδοθεί άμεσα ηλεκτρονικά από το GOV.GR

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας, έτους 2019 (το οποίο αφορά στα εισοδήματα του 2018) και των δύο γονέων σε περιπτώσεις ξεχωριστής δήλωσης

Κατά περίπτωση για την απόδειξη της μοριοδότησης:

1. Για την απόδειξη της εντοπιότητας, φωτοτυπία μισθωτηρίου ή λογαριασμού.

2. Σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων, άδεια παραμονής ή αίτηση ανανέωσης.

3. Για διαζευγμένους γονείς, αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση αίτηση διαζυγίου, εφόσον υπάρχει και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ, που αποδεικνύει τη διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού.

4. Για παιδί ορφανό, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειμένο χαρτί οικογενειακής κατάστασης.

5. Για γονείς, οι οποίοι μένουν σε διαφορετικές πόλεις απόστασης πάνω από 100 χλμ., φωτοτυπία του μισθωτηρίου και των δύο γονέων και λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Κινητής τηλεφωνίας.

6. Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ (πατέρας – μητέρα- παιδιά) πάνω από 67%, απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.

7. Για 2 γονείς εργαζόμενους: Χρειάζονται πρόσφατες βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης ή βεβαίωση ασφάλισης

8. Για ανεργία: απαιτείται ενεργό δελτίο ανεργίας ( θα ενταχθεί με νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου )

Το κόστος του προγράμματος :

·65 ευρώ το ένα παιδί για τη μία περίοδο (10 εργάσιμες)

·60€ το κάθε παιδί, όταν υπάρχουν δύο εγγεγραμμένα αδέρφια στο πρόγραμμα (120€ στο σύνολο), 165€ στο σύνολο όταν υπάρχουν 3 αδέρφια για τη μία περίοδο (10 εργάσιμες).

·55€ το κάθε παιδί στις περιπτώσεις εκπτωτικής πολιτικής (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ), 110€ τα δύο αδέρφια και 165€ τα τρία αδέρφια, για τη μία περίοδο(10 εργάσιμες).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather