Μέχρι την Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το “κορωνοεπίδομα” στους ελαιοπαραγωγούς

Μέχρι την Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το "κορωνοεπίδομα" στους ελαιοπαραγωγούς

Μέχρι αύριο Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καλούνται οι παραγωγοί ελαιολάδου να συμπληρώσουν την αίτησή τους στην σχετική πλατφόρμα προκειμένου να λάβουν έκτακτο επίδομα 30 ευρώ ανά στρέμμα. Συγκεκριμένα, από τις 17 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα που θα υποδεχτεί τις αιτήσεις των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών ελαιοποιήσιμων ελιών ώστε να επιδοτηθούν, υπό το νέο “μέτρο 21” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (ΚΚΕΑ) με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα έτους 2019), οι οποίοι έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης,  όπως αυτή προκύπτει από την  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 17/11/2020 έως 27/11/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και ειδικότερα στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21.

Μέχρι την έναρξη υποβολής των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών τους κωδικών στο σύστημα μέσω του ιστότοπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ .

Διαβάστε εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης που υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής.

Tα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι
Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη ενίσχυση που προβλέπεται να χορηγηθεί στους δικαιούχους ανέρχεται σε 126,3 εκατ. ευρώ και το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο έκτασης ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο ως εξής:
– Για καλλιεργούμενη έκταση από 0-10 στρέμματα έως 300 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση από 10-15 στρέμματα έως 600 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση από 15-30 στρέμματα έως 1.100 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση 30-50 στρέμματα έως 1.600 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση 50-70 στρέμματα έως 2.000 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση 70-100 στρέμματα έως 2.500 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση 100-150 στρέμματα έως 3.000 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση 150-200 στρέμματα έως 3.500 ευρώ
– Για καλλιεργούμενη έκταση από 200 στρέμματα και πάνω έως 4.000 ευρώ

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather