Από την Τετάρτη η εγγραφές των μαθητών στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό

Από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ανακοινώνεται σχετικά με τις εγγραφές σχ. έτους 2018-2019 σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ότι:

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Νηπιαγωγείο

Α. Στο Νηπιαγωγείο, θα εγγραφούν τα νήπια που γεννήθηκαν το 2013 και τα προνήπια που γεννήθηκαν το 2014. Η φοίτηση νηπίων και προνηπίων στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση  Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα μας, στον υπερσύνδεσμο: https://drive.google.com/drive/folders/19kE8R1u3j9LJOJhP-WZrbyr5w5AVB2YK

2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή (δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς)

3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

5. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

6. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από ιατρό των προβλεπόμενων ειδικοτήτων (παιδίατρο, ή γενικό ιατρό , ή, σε  ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις – νησιωτικών, ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών – το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να καταρτίζεται και να συμπληρώνεται από άλλους ιατρούς). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

(Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς, στο σχολείο εγγραφής, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2018).

Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα μας, στον υπερσύνδεσμο: http://www.dipechan.gr/images/stories/2014/egkyklios_16/adym_deltio_TELIKO2.pdf

Δημοτικό σχολείο

Β. Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή (δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς)

2.  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)., συμπληρωμένο από ιατρό των προβλεπόμενων ειδικοτήτων (παιδίατρο, ή γενικό ιατρό , ή, σε  ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις – νησιωτικών, ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών – το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να καταρτίζεται και να συμπληρώνεται από άλλους ιατρούς). (Το Α.Δ.Υ.Μ. μπορεί να προσκομιστεί από τους γονείς, στο σχολείο εγγραφής, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2018).

Οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριμένο έντυπο από το σχολείο ή από την ιστοσελίδα μας, στον υπερσύνδεσμο:
http://www.dipechan.gr/images/stories/2014/egkyklios_16/adym_deltio_TELIKO2.pdf

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, θα ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (ΠΔ 79/2017 άρθρο 5, και σχετ. Φ.6/65740/Δ1/25-04-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

5. Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το οποίο διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο Δημοτικό (15 Ιουνίου 2018), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο Δημοτικό.

Γ. Φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:
– I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
– II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Δ. Με την ευκαιρία, επισημαίνουμε στους γονείς ότι, κατά το επόμενο σχολικό έτος, 2018-19, έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν, συμπληρωμένο, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.):

– Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού και
– Οι μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. από το Δημοτικό Σχολείο, κατά την αποφοίτησή τους.

Ε. Ενημερώνουμε, επίσης, ότι, για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται:

• Στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων (τηλ. 2821022000)
• Σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, κλπ.)
• Σε ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον, αντίστοιχο, ασφαλιστικό φορέα τους ή
• Σε ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία)

ΣΤ. Παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών τους στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία μας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση