Αποτελέσματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Αποτελέσματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α του Ν.4305/2014 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έχει ειδικό ρόλο και ιδιαίτερη αποστολή για την εφαρμογή της εξεταζόμενης πολιτικής.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal – EDP), αναγνωρίζοντας το έργο, τον ρόλο και τη συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην οικονομική, κοινωνική και επιστημονική ζωή του τόπου μας, έχει επιλέξει το έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ως Καλή Πρακτική για τη χώρα μας στον τομέα των ανοικτών δεδομένων.

Στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων συλλέγονται τα μεταδεδομένα από τους καταλόγους των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων των κρατών μελών και κάθε έτος συντάσσεται έκθεση σχετικά με την ωριμότητα των ανοιχτών δεδομένων και των εφαρμοζόμενων πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλυτική έκθεση ανά κράτος μέλος.

Στις ετήσιες αναλυτικές εκθέσεις για την Ελλάδα των ετών 2016, 2017 και 2018, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αναφέρεται ως Κάλλιστη Πρακτική (Best Practice) και συγκεκριμένα για την καλή ποιότητα των δεδομένων και την ευρωστία υλοποίησης των πολιτικών για τα ανοιχτά δεδομένα (βλ. αναφορές στο European Data Portal Report 2018: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n4_2018.pdf καθώς και τη σχετική αναλυτική Έκθεση για την χώρα μας: https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_greece_2018.pdf).

Μέσω της πύλης ανοικτών δεδομένων που ανέπτυξε η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, συνεχίζεται η προσπάθεια διάθεσης ανοικτών δημόσιων δεδομένων με τη συμβολή στελεχών όλων των αρμοδίων Διευθύνσεων του φορέα μας.

Στόχος είναι να προσφέρονται καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αξιοποιώντας την υψηλή κατάρτιση του προσωπικού και τις υφιστάμενες υποδομές της υπηρεσίας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών δημιούργησε από το 2017 τη Γεωπύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (https://geoportal.apdkritis.gov.gr/), με την εξειδικευμένη συμβολή του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της ίδιας Διεύθυνσης.  Στη Γεωπύλη έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί 45 χάρτες και επί του παρόντος έχουν αναπτυχθεί 34 εφαρμογές, με δεδομένα, που αφορούν στις θεματικές ενότητες: δάση, μετεωρολογία, περιβάλλον, ύδατα, φυσικοί πόροι και χωροταξία.

Σύνδεσμοι ετήσιων αναλυτικών εκθέσεων για την Ελλάδα για τα έτη 2018, 2017 και 2016:

  1. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_greece_2018.pdf
  2. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_greece_2017.pdf
  3. https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_greece.pdf

 

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.