Αξιοποίηση Παλιάς Μεραρχίας: Ο δήμος Πλατανιά συντάσσεται με την πρόταση του δήμου Χανίων

Αξιοποίηση Παλιάς Μεραρχίας: Ο δήμος Πλατανιά συντάσσεται με την πρόταση του δήμου Χανίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική του Συνεδρίαση στις 4/11/2020, η οποία πραγματοποιήθηκε εκτός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών στο Πολύκεντρο Βουκολιών, με ομοφωνία των παρόντων μελών του, προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Τα κτήρια στο Λόφο Καστέλι, αποτελούν μαζί με άλλα μνημεία τον πυρήνα της πολιτισμικής κληρονομιάς, την “καρδιά” της πόλης των Χανίων από τα νεολιθικά χρόνια μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα

 Παρότι όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε αδράνεια από θεσμικούς φορείς στην διεκδίκηση ή αντιπρόταση για την αξιοποίηση των ιστορικών αυτών κτιρίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά συντάσσεται με την πρόταση  Δ.Σ. του Δήμου Χανίων, η οποία δύναται να εμπλουτιστεί και να εμπεριέχει δέσμη στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την εκπαίδευση και την καινοτομία, ώστε η σημαντική αυτή κληρονομιά να αναδεικνύεται από την επανάχρηση των συγκεκριμένων κτηρίων με την ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία, προς όφελος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας».

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather