Ανανεώθηκε η παρουσία της μονάδας υχθιοκαλλιέργειας του ΕΛΚΕΘΕ στην Σούδα

Ανανεώθηκε η παρουσία της μονάδας υχθιοκαλλιέργειας του ΕΛΚΕΘΕ στην Σούδα

Υπεγράφη από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, η σύμβαση για την ανανέωση μίσθωσης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θαλάσσιας έκτασης εμβαδού τριάντα (30) στρεμμάτων, για τη λειτουργία ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας πενήντα 50 τόνων, στη θαλάσσια περιοχή «Λιμνιωνάρι της Γριάς» στον Όρμο Σούδας Χανίων. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ.) εκπροσωπήθηκε από τον κ. Παναγιώτη Αναστασιάδη.

Η εκ νέου μίσθωση έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών και η συγκεκριμένη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, που εξυπηρετεί  τους σκοπούς του κρατικού ερευνητικού οργανισμού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., εντάσσεται στο σχεδιασμό του εθνικού «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες» πληρώντας όλα τα θεσμικά προβλεπόμενα κριτήρια χωροταξίας και περιβαλλοντικών όρων. Οι Υπηρεσίες της αγροτικής ανάπτυξης και του περιβαλλοντικού & χωρικού σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται ως οι αρμόδιες οργανικές μονάδες που επιβλέπουν και διασφαλίζουν την τήρηση των όρων της σύμβασης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather