Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του ΜΑΙΧ

Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του ΜΑΙΧ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (CIHEAM-ΜΑΙΧ), όργανο του διεθνούς οργανισμού Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (CIHEAM), ανακοινώνει τη λειτουργία των παρακάτω μεταπτυχιακών προγραμμάτων διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών ετών που οδηγούν σε Master of Science (MSc):

  • Business Economics and Management – Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Horticultural Genetics and Biotechnology – Γενετική και Βιοτεχνολογία Οπωροκηπευτικών
  • Sustainable Agriculture – Αειφόρος Γεωργία
  • Food Quality and Chemistry of Natural Products – Ποιότητα Τροφίμων και Χημεία Φυσικών προϊόντων
  • Geoinformation in Environmental Management – Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Περιβάλλοντος

Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τετραετούς φοίτησης (240 ECTS), συναφών επιστημονικών πεδίων, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής, που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και την ερευνητική τους κατάρτιση και προσανατολίζονται προς μια σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό ή στον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Έχουν σχεδιαστεί δε με βάση τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα, εστιάζουν στην παροχή υψηλής θεωρητικής κατάρτισης και στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, καλλιεργούν την πρωτοβουλία και τη συνεργασία και υλοποιούνται σ’ ένα σύγχρονο, διεθνικό, διαπολιτισμικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική ενώ ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων του CIHEAM-MAIX είναι η συμμετοχή επισκεπτών καθηγητών από αναγνωρισμένα υψηλού κύρους πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Υποτροφίες που συμπεριλαμβάνουν δίδακτρα και δωρεάν διαμονή και διατροφή στο campus του Ινστιτούτου, παρέχονται σε περιορισμένο αριθμό Ελλήνων και ξένων φοιτητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν 4559 (ΦΕΚ 142/Α/03-08-2018) «Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχιακά  διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

Η αναγνώριση της σημασίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και του διεθνούς κύρους του Ινστιτούτου, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αποφοίτων του γίνονται δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος με πλήρη υποτροφία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού ενώ πολλοί απόφοιτοι κατέχουν διακεκριμένες θέσεις σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, τοπικές αρχές αλλά και στον ιδιωτικό τομέα (βλ. https://www.iamc.ciheam.org/en/education/career_prospects).

Πληροφορίες  και ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στην ιστοσελίδα: https://www.iamc.ciheam.org/.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather