Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κλειστό γυμναστήριο του Ταυρωνίτη

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κλειστό γυμναστήριο του Ταυρωνίτη

Ο Δήμος Πλατανιά γνωρίζει ότι,   πραγματοποιήθηκε  η υπογραφή  σύμβασης για το έργο της ”Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), για το κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Ταυρωνίτη”  προϋπολογισμού 488.000,00 Ευρώ, από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΚΑΠΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», κ. Κων/νο Κοκκινάκη

Οι δράσεις που προβλέπονται,  έχουν ως στόχο την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία υποδομών, με τις απαραίτητες εργασίες,  για την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία των συστημάτων που θα προμηθευτούν στα πλαίσια του έργου.

Ειδικότερα, στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Ταυρωνίτη, οι εργασίες που θα λάβουν μέρος  αφορούν την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων, με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και διπλό υαλοπίνακα, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης. Επίσης, προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με fan coils,  η εγκατάσταση δοχείου αδράνειας διπλής ενέργειας, αλλά και όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα που θα συνεισφέρουν στην ορθή λειτουργία του συνολικότερου συστήματος. Επίσης η δημιουργία και λειτουργία του συστήματος θέρμανσης- ψύξης, καθώς και η μόνωση των σωληνώσεων του δικτύου. Τελος θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και άλλες παρεμβάσεις.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», με  συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και στον προϋπολογισμό του 2020.

Η κα Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ του Δήμου,ανέφερε σχετικά ότι “………. μετά την ολοκλήρωση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης και των λοιπών παρεμβάσεων, στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου στον Ταυρωνίτη, θα αυξηθούν οι ώρες χρήσης του γυμναστηρίου ιδιαίτερα κατά τις περιόδους που έχομε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκαρασίες…..”

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather