Έρχεται το «ψηφιακό ΚΕΠ» εντός του 2019

Έρχεται το «ψηφιακό ΚΕΠ» εντός του 2019

Πέντε πρωτοβουλίες του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δημοσίου, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Η υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο γενικός γραμματέας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην ψηφιοποίηση των ΚΕΠ, στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ιστοσελίδων και των εφαρμογών των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα για τα ΑμεΑ, την προσβασιμότητα των πολιτών στα Ανοιχτά Δεδομένα του Δημοσίου, την κωδικοποίηση-αναμόρφωση της νομοθεσίας και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης.

Το λεγόμενο «ψηφιακό ΚΕΠ» εντάχθηκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ και θα αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2019 με χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής του το 2021. Στόχος της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι αφενός η αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αφετέρου η ηλεκτρονική πρόσβαση και εξυπηρέτηση χωρίς τη φυσική παρουσία στα κατά τόπους γραφεία, αλλά από το σπίτι, το γραφείο και τις φορητές συσκευές.

Όπως σημειώθηκε, ο εκσυγχρονισμός λειτουργίας των ΚΕΠ με την επέκταση των ψηφιακών διασυνδέσεων θα συμβάλει στην απλοποίηση και επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των υποθέσεων, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται και η εφαρμογή της αρχής «Άπαξ Υποβολή Πιστοποιητικών» (once only), προκειμένου οι συναλλασσόμενοι να μην απαιτείται πλέον να προσκομίζουν εκ νέου τα πιστοποιητικά που εντάσσονται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Αναζήτησης.

Σχετικά με την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ΑμεΑ, με βάση τον πρόσφατο νόμο 4591/2019, που ενσωματώνει ευρωπαϊκή Οδηγία (2016/2102), οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού τους, καθώς και της ευαισθητοποίησης του κοινού, σε θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Στόχος αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιστότοπους και εφαρμογές για smartphone και tablet του Δημοσίου από τα άτομα με αναπηρίες. Με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζητείται από τους φορείς του Δημοσίου και στους ΟΤΑ να καταχωρήσουν έως τις 22 Απριλίου τους ιστότοπους και τις εφαρμογές τους στο Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών, που άρχισε ήδη να λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mhdisef.ydmed.gov.gr.

Ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου θα καθοριστεί με την έκδοση ΚΥΑ και σχετικής εγκυκλίου που θα εκδοθούν έως τα τέλη Απριλίου.

Σε ό,τι αφορά τα Ανοιχτά Δεδομένα, που λειτουργούν από το 2015, αναφέρθηκε ότι, σήμερα, 334 φορείς έχουν αναρτήσει και είναι προσβάσιμα στο κοινό στο http://data.gov.gr 9.019 δεδομένα, που είναι ομαδοποιημένα σε 17 θεματικές ενότητες. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για διοικητικά έγγραφα (π.χ. εγκύκλιοι, υπουργικές αποφάσεις, δαπάνες κ.ά.), μελέτες (π.χ. πολεοδομικές, οικονομικές κ.ά.), στατιστικά δεδομένα (οικονομικοί δείκτες, απογραφές κ.ά.), Γεωχωρικά/Υδρογραφικά/Μετεωρολογικά Δεδομένα (π.χ. χάρτες) και Ερευνητικά Δεδομένα (μελέτες, καινοτόμες υπηρεσίες κ.ά.).

Για το έργο της κωδικοποίησης της νομοθεσίας σημειώθηκε ότι πρόσφατα εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία του κόμβου «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας», όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι κωδικοποιήσεις, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες και δωρεάν σε όλους. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το έργο θα έχει υλοποιηθεί έως το 2021. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής τεσσάρων έργων διοικητικής κωδικοποίησης: Πειθαρχικού Δικαίου Δημοσίων Υπαλλήλων, Νομοθεσίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νομοθεσίας για την Κινητικότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων, Νομοθεσίας για την Απλούστευση Διαδικασιών.

Τέλος, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί κόμβο όπου θα παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες θα διενεργούνται ηλεκτρονικά σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας στην απλούστευση τω διαδικασιών και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο. Η Πύλη αυτή θα ενσωματώσει την ήδη υφιστάμενη πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία μέχρι σήμερα, λειτουργεί ως μέσο πληροφόρησης για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη – μέλη στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Στην πλήρη εφαρμογή της, που αναμένεται περί τα τέλη του 2023, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομήσει 1 εκατ. ώρες στους Ευρωπαίους πολίτες και πάνω από 11 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather