Έργα 8,5 εκατ ευρώ στον βιολογικό του βόρειου άξονα

Έργα 8,5 εκατ ευρώ στον βιολογικό του βόρειου άξονα

Τη χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά, για ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση», συνολικού προϋπολογισμού  8.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που ενεργοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ Γιάννης Σταματάκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη θετική αυτή εξέλιξη.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» .

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

  1. Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα, με παράλληλη ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.
  2. Κατασκευή κεντρικού αγωγού διάθεσης ανακτημένων λυμάτων.
  3. Ενίσχυση της διασύνδεσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρώτο και κύριο υποέργο περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή των έργων αναβάθμισης της υφισταμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με επέκταση της δυναμικότητάς της, έτσι ώστε να ανακτάται νερό για επαναχρησιμοποίηση σε αρδευτικά δίκτυα σε ποσότητα μέχρι 6.000 κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής θα πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία και θα είναι κατάλληλη για άρδευση.

Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού αγωγού διάθεσης των ανακτημένων λυμάτων και σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης της περιοχής, ενώ το τρίτο υποέργο αφορά στην αναβάθμιση της σύνδεσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ένα σημαντικό έργο, αφού συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών και στην αειφόρο ανάπτυξη. Συγχρόνως, μέσω της υλοποίησης του έργου θα υπάρξει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα οσμών και κορεσμού λειτουργίας της ΕΕΛ, ενώ θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής και κάλυψης μέρος των αναγκών του Δήμου για άρδευση.

Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας αναπτυξιακό Διαδημοτικό έργο για όλο το Νομό, το οποίο θα εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη και θα συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής.

«Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ότι στην πολυετή προσπάθεια της ΔΕΥΑΒΑ για την ωρίμανση του τόσου σημαντικού αναπτυξιακού έργου, είχαμε την συνεχή τεχνική υποστήριξη από τον ΟΑΚ, τους μελετητές της πρότασης και φυσικά την αποδοχή της αναγκαιότητας της ένταξης του έργου από την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ , προηγούμενη και τωρινή, υπουργούς κ.κ. Σκουρλέτη και Χαρίτση, καθώς και τους ειδικούς συνεργάτες τους», σημειώνουν ο κ. Μαλανδράκης και ο κ. Σταματάκης.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather

Αφήστε μια απάντηση