Έργα αποκατάστασης καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών στο Δήμο Πλατανιά

Έργα αποκατάστασης καταστροφών οδικού δικτύου και υποδομών στο Δήμο Πλατανιά

Τον πίνακα με τα έργα αποκατάστασης καταστροφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Δήμο Πλατανιά, έδωσε στη δημοσιότητα η Δημοτική Αρχή.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, της υλοποίησης των έργων προηγήθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν

• τεχνικά δελτία αιτημάτων χρηματοδότησης
• έγκριση διάθεσης των πιστώσεων
• αρχικός καθορισμός, αξιολόγηση και ιεράρχηση περιοχών παρέμβασης και αναγκαιότητα ειδικών μελετών,περί των 250 σημείων.
• διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης μελετών και κατασκευής άμεσων έργων,

Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρξαν συνεχείς αποφάσεις συλλογικών οργάνων του Δήμου και έλεγχος τους από τα αρμόδια Κρατικά Όργανα, (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Ελεγκτικό Συνέδριο Αθήνας, Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης, κλπ )

Υπό την εποπτεία και συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά και με την συνδρομή εξωτερικών συνεργατών, όπου κρίθηκε απαραίτητο, έχουν εκπονηθεί σύνθετες μελέτες και έρευνες. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες, γεωτρήσεις πεδίου, υδρολογικές, υδραυλικές και γεωτεχνικές μελέτες καθώς και επιλύσεις τεχνικών έργων και οδοποιίας.

Σήμερα εκτελούνται έργα προϋπολογισμού περίπου 5.000.000 ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν σύνθετες τεχνικές λύσεις, όπως μικροπασσάλους, αγκύρια, οπλισμένα επιχώματα και άλλα

Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση, ότι η πολυπλοκότητα, το εύρος και ο όγκος των έργων αποκατάστασης που απαιτήθηκαν, απαιτούν οργανωτική δομή, ανθρώπινους πόρους και βαθμό εξειδίκευσης μεγαλύτερο από αυτόν που συνηθίζεται σε Δήμους του μεγέθους του Δήμου Πλατανιά.

Η παραπάνω πρόοδος των εργασιών αποδεικνύει όμως, ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου – και κάθε συνεργάτης ξεχωριστά – συνεισφέρουν καθοριστικά στην επίτευξη του τεχνικού αποτελέσματος που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των δημοτών αλλά και των επισκεπτών του Δήμου, όπως τονίζεται.

Τα έργα θα συνεχισθούν στο επόμενο διάστημα, με τη σταδιακή ολοκλήρωση και παράδοση των εξειδικευμένων μελετών.

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather