Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών των λεγόμενων παγίων –ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση– είχε το 2018 πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά στην Ελλάδα και δη το 35,6%.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρείται μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δείχνει ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι την αποκατάσταση –σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρη– του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στα προ κρίσης επίπεδα. Μάλιστα, το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης εξόφλησης σειράς λογαριασμών για βασικές υπηρεσίες εκτινάσσεται στο 48% για τις μονογονεϊκές οικογένειες, λόγω και του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη μορφή νοικοκυριού στην Ελλάδα τυγχάνει πολύ χαμηλής προστασίας.

Προ κρίσης το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των νοικοκυριών στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερο κατά περίπου είκοσι ποσοστιαίες μονάδες και είχε διαμορφωθεί το 2008 σε 15,9%. Στο υψηλότερο σημείο έφτασε το 2016, όταν το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούσε να πληρώσει εγκαίρως τους λογαριασμούς είχε εκτοξευθεί στο 42,2%.

Το ποσοστό 35,6% που καταγράφηκε στην Ελλάδα το 2018 –έναντι 38,5% το 2017– όχι μόνο είναι το υψηλότερο μεταξύ των «28», αλλά απέχει και πάρα πολύ από το μέσο κοινοτικό ποσοστό που είναι 6,6%. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό στην Ελλάδα από ό,τι σε χώρες όπως η Βουλγαρία (30,1%), η Κροατία (17,5%) και η Ρουμανία (14,4%). Απέχει δε και από τις άλλες «μνημονιακές» χώρες, όπως η Κύπρος (12,2%), η Ιρλανδία (8,6%) και η Πορτογαλία (4,5%).

Ευρύτερη αδυναμία

Σε ορισμένες κατηγορίες νοικοκυριών παρατηρείται ευρύτερη αδυναμία αποπληρωμής των λογαριασμών για τις βασικές υπηρεσίες. Το ποσοστό των μονογονεϊκών νοικοκυριών που αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς ήταν το 2018 48% στην Ελλάδα έναντι 13,8% στην Ε.Ε.

Στην περίπτωση των νοικοκυριών με τρία παιδιά και άνω το ποσοστό διαμορφώθηκε το 2018 σε 46,5% (11,1% στην Ε.Ε.), ενώ στην περίπτωση της τετραμελούς οικογένειας (ζευγάρι με δύο παιδιά) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 2018 35,7% στην Ελλάδα και την ίδια ώρα στην Ε.Ε. μόλις 6,3%.

Στην περίπτωση των νοικοκυριών με ένα μέλος ηλικίας 65 ετών και άνω το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών ήταν το 2018 23,7% (έναντι μόλις 3,3% στην Ε.Ε.), ενώ στην κατηγορία των νοικοκυριών με δύο μέλη ηλικίας άνω των 65 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,7% (έναντι 2,6% στην Ε.Ε.).

Οι χώρες στις οποίες παρατηρήθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά επί του συνόλου των νοικοκυριών αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις πληρωμής των λογαριασμών ήταν η Ολλανδία (1,5%), η Τσεχία (2,1%) και η Σουηδία (2,2%).

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather