Έκδοση και ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων

Έκδοση και ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι ξεκινά η έκδοση και η ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων για μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική συγκοινωνία και 100% στην αστική).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 17-07-2019 και έως 31-10-2019   να  παραλαμβάνουν τα δελτία τους, ή να ζητούν την σχετική έκδοση τους από το κοντινότερο  ΚΕΠ της περιοχής τους (κατά τις εργάσιμες ώρες των ΚΕΠ) ή και από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αντιπεριφέρειας (Υγειονομικό, Ηρώων Πολυτεχνείου 11 κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι).

Δικαιούχοι είναι:

1. Άτομα με αναπηρίες:

– Ελληνικής υπηκοότητας

– Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και Υπήκοοι Κρατών- μελών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ).

– Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59τΑ’).

-Υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος.

-Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ,  το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω.

Στα άτομα αυτά ,που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Σε περίπτωση που το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά, παρέχεται  μόνο το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ)

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (ΑμεΑ) (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα με την προσκόμιση βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας  και οι έχοντες Βαριά Νοητική Καθυστέρηση  δικαιούνται  κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Οι  τυφλοί και οι έχοντες ΒΝΚ που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ  προκειμένου να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος , απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα.

3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του φορολογικού  Έτους 2018 .

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (διατίθεται από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ)

5. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)

-Δύο φωτογραφίες (για τη χορήγηση Νέου Δελτίου).Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, από τις οποίες η μια θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.

6. Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης (σε περίπτωση ανανέωσης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και τηλεφωνικά, για περισσότερες πληροφορίες:

Στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

ΚΕΠ Δήμου Χανίων (Κεντρικό),τηλ.: 2821341800-817

ΚΕΠ.Δήμου Πλατανιά(Γεράνι),τηλ: 2821340040

ΚΕΠ Δήμου Κισσάμου (Καστέλι), τηλ.: 2822340221

ΚΕΠ Δήμου Κισσάμου(Έλους), τηλ.: 2822083250

ΚΕΠ Δήμου Καντάνου-Σελίνου(Παλαιόχωρας) τηλ.: 2823340322

ΚΕΠ Δήμου Καντάνου-Σελίνου(Ανατ.Σελίνου), τηλ.:2823340102

ΚΕΠ Δήμου Καντάνου-Σελίνου(Καντάνου), τηλ.:2823340210

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Γεωργιούπολη), τηλ.:2825340720

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου(Αρμένων), τηλ.: 2825083157

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Κρυονερίδας) , τηλ.:2825340309

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Φρε) , τηλ.:2825340700

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Ασή γωνιά) , τηλ.:2831340320

ΚΕΠ Δήμου Αποκορώνου (Βάμου) , τηλ.:2825340204
και στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11, στα τηλέφωνα 2821344227-226

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μοιραστείτε το... Facebooktwitterredditpinterestlinkedinby feather